Tato stránka používá analytické nástroje pro monitorování a vylepšování uživatelského zážitku. Používáním stránky souhlasíte s jejich podmínkami.

Chci vědět více

SK Rudolfov

zal. 1932

ČASPV – ohlédnutí za školním rokem 2020-21

- Ladislava Skalová
Úvodní obrázek pro ČASPV – ohlédnutí za školním rokem 2020-21

Stejně jako v loňském školním roce, tak i ve školním roce 2020-2021 nás postihla epidemie Covid -19. Došlo zase k omezení sportovních aktivit a tak to velice ovlivnilo jak děti tak nás cvičitelky.

V úterý 8. září 2020 jsme zahájili cvičební rok s oddílem „Rodičů a dětí„ a oddílem „Dětí“. Odcvičili jsme jen 5 x a zase bylo omezení. Mohli jsme do tělocvičny až v prosinci, ale jen 10 cvičenců včetně cvičitelky, cvičili jsme 2 x a zase konec.

Až od 11.května 2021 jsme mohli cvičit venku. Čekalo na nás krásné sportoviště, které během Covidové doby kolem haly vyrostlo. Konečně se děti mohly proběhnout po běžecké dráze, využít doskočiště. Moc velké poděkování za vybudování nového sportoviště patří Městu Rudolfov a Sportovnímu klubu Rudolfov.

V úterý 22. 6. 2021 jsme uskutečnili za krásného počasí soutěž pro oba oddíly v atletice a ještě Roolympiádu. Tentokrát se soutěže zúčastnilo 18 dětí a zapojilo se i 18 rodičů. Děti soutěžily ve sprintu 20m, ve skoku do dálky a v hodu tenisovým míčkem. V soutěži v Roolympiádě děti s rodiči soutěžily společně ve štafetovém běhu, v hodu třepetalkou a ve skoku z místa. Na závěr soutěže si děti zaběhly kolem hřiště běh na 1 minutu . Děti překvapily krásnými výkony a za ně obdržely diplom a fidorku. Výsledky jsem zpracovala a zaslala k zveřejnění na stránkách SK Rudolfova ČASPV.

Další týden 29. 6. 2021 se konalo poslední cvičení. Moc mi mrzelo, že z oddílu R+D nikdo nepřišel. Bylo totiž velké horko a rodičům s dětmi se asi nechtělo. Oddíl dětí ale nezklamal a přišlo 17 dětí. Tentokrát děti cvičily na 8 stanovištích s pohádkou „Jak Jeník s Mařenkou zabloudili“. Odměnou za jejich výkony byly sladkosti a tentokrát děti obdržely i sponzorský dar od Madety. Byly to pastelky a omalovánky. Za to patří vedení Madety poděkování.

Poděkování za pomoc ve cvičení patří také cvičitelkám Zdence Moravcové, Renatě Márovcové, Adéle Čechové, Ing. Hance Dufkové a Martině Markové. Také moc děkuji za pomoc a za velice kladný přístup panu správci Divokovi.

Přeji dětem, rodičům a cvičitelkám krásné prázdniny a pohodovou dovolenou. Budeme se těšit v září na shledání v tělocvičně. Moc si všichni přejeme abychom mohli zahájit bez problémů s Covidem-19 a mohli cvičit celý školní rok.